Најдобро циркулиран проток на воздух.
Касетната серија MCA се однесува на уреди за индустриски и полуиндустриски класи и е дизајниран да го одржува посакуваниот квалитет на воздухот во големи простории.

Series