Производи

Широк асортиман на Мидеа производи кои комбинираат иновативна технологија со елегантен изглед

Резидентни AC

Лесно Кoмерцијални AC

Топлински пумпи

Комерцијални AC