Каналска внатрешна единица овозможува скриена инсталација во тавани и канали за дистрибуција на воздух, воздушни канали. Се користат во области каде што дизајнот е важен, бидејќи самиот блок не е видлив, видливи се само дифузерите на решетката. Ваквото решение е доволно за еднокатна куќа или голема продавница со одделени простории, мало растојание меѓу нив.

Каналска внатрешна единица овозможува скриена инсталација во тавани и канали за дистрибуција на воздух, воздушни канали. Се користат во области каде што дизајнот е важен, бидејќи самиот блок не е видлив, видливи се само дифузерите на решетката. Ваквото решение е доволно за еднокатна куќа или голема продавница со одделени простории, мало растојание меѓу нив.

Самостоечките климатизери се погодни за во лоби, ресторани, хали, продавници и конференциски сали.Тие се користат во области каде што е невозможно да се користи sидовите и таваните, или каде таваните се екстремно високи до 5 м, додека пак подот се користи за залихи.