Надворешни единици VRF серии

VRF V6

VRF V6i – Горен издув

VRF V6i – Страничен издувVRF V4+i – Страничен издув

Mini VRF – Standard

Mini VRF – Mini C SeriesVRF V6R