Дедицирани внатрешни единици достапни со капацитет од 2 до 5 KW, тип sидни, тавански, подни, касетни и каналски.
Опсегот Free Match е идеално решение за ефикасна клима со 2, 3, 4 или 5 зони со единствена надворешна единица. На единствен систем е можно да се поврзат низа различни во затворени простории со различни капацитети. Сите внатрешни единици можат индивидуално да се контролираат и со должини на цевки до 80 метри.

Флексибилна инсталација
Една надворешна единица може да се поврзе со најмногу 5 внатрешни единици. Секоја внатрешна единица може да се контролира индивидуално и да се комбинира типот во зависност од потребите. Внатрешните единици не треба да се инсталираат истовремено, што овозможува проширување на системот во зависност од потребите на корисникот.