Внатрешни единици со AC мотор

Внатрешни единици со DC мотор