Бакарна цевка со излоција 50 метри Ф6 1/4 X 0,8

Шифра:30739
Цена: 7752,00 ден. котур 50м

Бакарна цевка со излоција 50 метри Ф10 3/8 X 0,8

шифра:30740
Цена: 11194,00 ден. котур 50м

Бакарна цевка со излоција 50 метри Ф12 1/2 X 0,8

шифра:30741
Цена: 15305,00 ден. котур 50м

Бакарна цевка со излоција 25 метри Ф16 5/8 X 1

шифра:30742
Цена: 11775,00 ден. котур 25м

Бакарна цевка со излоција 25 метри Ф19 3/4 X 1

шифра:30743
Цена: 15015,00 ден. котур 25м

Бакарна цевка со излоција 25 метри Ф22 7/8 X 1

шифра:30744
Цена: 17765,00 ден. котур 25м