Флексибилна позиција на внес на воздух. Насоката на влезот на воздухот е одзади како стандард или може да се смени на дното. Вградената пумпа за одвод која може да ја подигне кондензатната вода до 750мм. Дистрибуција на проток на воздух во повеќе канали. Единиците се погодни за различни типови простории, нејзината повеќеканална дистрибуција на воздух ви дава удобност во секој агол. Вграден влез на свеж воздух за да се создаде поудобна околина.Вклучени се стандардни функционални порти како далечинско вклучување / исклучување, прекинувач за сув контакт и излез на сигнал за аларм.

МОДЕЛИ

Достапно

Шифра:32569
Цена: 357 998 ден

Не е  достапно

Шифра:32568
Цена: 369 998 ден