Во прилог табели за проверка на можни комбинации за внатрешни единици за секој модел на надворешна единица посебно.

Проверете кои опции Ви стојат на располагање

M2OG-14HFN8-Q (R-32)
Ладење Греење
Комбинација  Внатрешни единици Капацитет номинален (kW) Капацитет на ладење (kW) Апсорбирана моќност (kW) SEER Енерг. Класа Комбинација  Внатрешни единици Капацитет номинален (kW) Капацитет на греење (kW) Апсорбирана моќност (kW) SCOP Енерг. Класа
A B A B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. A B A B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.
7 2 1,2 2 2,9 0,3 0,6 0,8 7 2,5 1,3 2,5 2,8 0,3 0,7 0,8
9 2,5 1,2 2,5 3,2 0,3 0,8 1 9 2,9 1,3 2,9 3,4 0,3 0,8 1
12 3,5 1,2 3,5 3,9 0,3 1,1 1,3 12 3,8 1,3 3,8 4,3 0,3 1 1,3
18 4,1 1,4 4,1 4,9 0,4 1,3 1,6 18 4,4 1,5 4,4 5,2 0,4 1,2 1,5
7 7 2,1 2,1 1,8 4,1 4,9 0,4 1,3 1,6 6,8 A++ 7 7 2,2 2,2 1,9 4,4 5,3 0,4 1,2 1,5 4 A+
7 9 1,8 2,3 1,8 4,1 4,9 0,4 1,3 1,6 6,8 A++ 7 9 1,9 2,5 1,9 4,4 5,3 0,4 1,2 1,5 4 A+
7 12 1,5 2,6 1,8 4,1 4,9 0,4 1,3 1,6 6,8 A++ 7 12 1,6 2,8 1,9 4,4 5,3 0,4 1,2 1,5 4 A+
9 9 2,1 2,1 1,8 4,1 4,9 0,4 1,3 1,6 6,8 A++ 9 9 2,2 2,2 1,9 4,4 5,3 0,4 1,2 1,5 4 A+
9 12 1,8 2,3 1,8 4,1 4,9 0,4 1,3 1,6 6,8 A++ 9 12 1,9 2,5 1,9 4,4 5,3 0,4 1,2 1,5 4 A+