Достапно

Шифра: 33958
Цена: 151 540 ден   Акциска цена: 138 160 ден
Модел MSC-200D2N8-A
Греење
(A27/24,3°C, W28°C)
Капацитет KW 18,8
Влезна моќност KW 3,62
COP 5,20
Засилено Греење
(A27/24,3°C, W28°C)
Капацитет KW 21,8
Влезна моќност KW 4,95
COP 4,40
Греење
(A15/12°C, W28°C)
Капацитет KW 14,5
Влезна моќност KW 3,45
COP 4,20
Засилено Греење
(A15/12°C, W28°C)
Капацитет KW 17
Влезна моќност KW 4,72
COP 3,60
Ладење
(A35/-°C, W28°C)
Капацитет KW 8,6
Влезна моќност KW 3,31
EER 2,60
Засилено ладење
(A35/-°C, W28°C)
Капацитет KW 8,8
Влезна моќност KW 3,67
EER 2,4
Max. вклучен влез W 5300
Средство за ладење Тип R32
GWP 675
Волумен на полнење kg 0,78
Приклучок за вода страничен Тип Internal thread Glue connection
mm ϕ50
Опсег на проток на вода m³/h 8,3
Пад на притисок на вода kPa 33
Ниво на звучен притисок
(1m)
Греење
(A27/24,3°C, W28°C)
dB(A) 54
Тишина за греење режим 1 dB(A) 43
Тишина за греење режим 2 dB(A) 40
Димензии на единици (WxHxD) mm 988x365x712
Димензии на пакување (WxHxD) mm 1075x480x770
Нето тежина kg 53
Бруто тежина kg 59
Опсег на температура на околината Ладење °C 15~43
Греење °C -7~43
Опсег на температура на влезна вода Ладење °C 12~30
Греење °C 10~40