Во пристигнување

Шифра:
Цена: ден
Модел MSC-160D2N8-A
Греење
(A27/24,3°C, W28°C)
Капацитет KW 16
Влезна моќност KW 2,67
COP 6,00
Засилено Греење
(A27/24,3°C, W28°C)
Капацитет KW 18,7
Влезна моќност KW 3,67
COP 5,10
Греење
(A15/12°C, W28°C)
Капацитет KW 12,8
Влезна моќност KW 2,84
COP 4,50
Засилено Греење
(A15/12°C, W28°C)
Капацитет KW 15
Влезна моќност KW 3,95
COP 3,80
Ладење
(A35/-°C, W28°C)
Капацитет KW 7,8
Влезна моќност KW 2,6
EER 3,00
Засилено ладење
(A35/-°C, W28°C)
Капацитет KW 8,4
Влезна моќност KW 3,23
EER 2,6
Max. вклучен влез W 4200
Средство за ладење Тип R32
GWP 675
Волумен на полнење kg 0,78
Приклучок за вода страничен Тип Internal thread Glue connection
mm ϕ50
Опсег на проток на вода m³/h 6,9
Пад на притисок на вода kPa 23
Ниво на звучен притисок
(1m)
Греење
(A27/24,3°C, W28°C)
dB(A) 50
Тишина за греење режим 1 dB(A) 41
Тишина за греење режим 2 dB(A) 39
Димензии на единици (WxHxD) mm 988x365x712
Димензии на пакување (WxHxD) mm 1075x480x770
Нето тежина kg 53
Бруто тежина kg 59
Опсег на температура на околината Ладење °C 15~43
Греење °C -7~43
Опсег на температура на влезна вода Ладење °C 12~30
Греење °C 10~40