Достапно

Шифра: 33956
Цена: 120 690 ден   Акциска цена: 110 040 ден
Модел MSC-120D2N8-A
Греење
(A27/24,3°C, W28°C)
Капацитет KW 12,5
Влезна моќност KW 1,79
COP 7,00
Засилено Греење
(A27/24,3°C, W28°C)
Капацитет KW 14,5
Влезна моќност KW 2,28
COP 6,35
Греење
(A15/12°C, W28°C)
Капацитет KW 9,12
Влезна моќност KW 1,81
COP 5,05
Засилено Греење
(A15/12°C, W28°C)
Капацитет KW 10,5
Влезна моќност KW 2,28
COP 4,60
Ладење
(A35/-°C, W28°C)
Капацитет KW 7
Влезна моќност KW 1,75
EER 4,00
Засилено ладење
(A35/-°C, W28°C)
Капацитет KW /
Влезна моќност KW /
EER /
Max. вклучен влез W 2800
Средство за ладење Тип R32
GWP 675
Волумен на полнење kg 0,75
Приклучок за вода страничен Тип Internal thread Glue connection
mm ϕ50
Опсег на проток на вода m³/h 5,4
Пад на притисок на вода kPa 13,8
Ниво на звучен притисок
(1m)
Греење
(A27/24,3°C, W28°C)
dB(A) 49
Тишина за греење режим 1 dB(A) 40
Тишина за греење режим 2 dB(A) 38
Димензии на единици (WxHxD) mm 988x365x712
Димензии на пакување (WxHxD) mm 1075x480x770
Нето тежина kg 50
Бруто тежина kg 57
Опсег на температура на околината Ладење °C 15~43
Греење °C -7~43
Опсег на температура на влезна вода Ладење °C 12~30
Греење °C 10~40