Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел MSC-70D2N8-A
Греење
(A27/24,3°C, W28°C)
Капацитет KW 7,16
Влезна моќност KW 0,95
COP 7,50
Засилено Греење
(A27/24,3°C, W28°C)
Капацитет KW 10,3
Влезна моќност KW 1,56
COP 6,60
Греење
(A15/12°C, W28°C)
Капацитет KW 5,3
Влезна моќност KW 1,04
COP 5,10
Засилено Греење
(A15/12°C, W28°C)
Капацитет KW 7,3
Влезна моќност KW 1,56
COP 4,69
Ладење
(A35/-°C, W28°C)
Капацитет KW 4,5
Влезна моќност KW 1,13
EER 4,00
Засилено ладење
(A35/-°C, W28°C)
Капацитет KW /
Влезна моќност KW /
EER /
Max. вклучен влез W 2200
Средство за ладење Тип R32
GWP 675
Волумен на полнење kg 0,55
Приклучок за вода страничен Тип Internal thread Glue connection
mm ϕ50
Опсег на проток на вода m³/h 3,1
Пад на притисок на вода kPa 4,6
Ниво на звучен притисок
(1m)
Греење
(A27/24,3°C, W28°C)
dB(A) 41
Тишина за греење режим 1 dB(A) 39
Тишина за греење режим 2 dB(A) 38
Димензии на единици (WxHxD) mm 988x365x712
Димензии на пакување (WxHxD) mm 1075x480x770
Нето тежина kg 46
Бруто тежина kg 53
Опсег на температура на околината Ладење °C 15~43
Греење °C -7~43
Опсег на температура на влезна вода Ладење °C 12~30
Греење °C 10~40