Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел MH-SU65-RN8L
Напојување V/Ph/Hz 380-415/3/50
Греење (A7W65) Капацитет KW 60
Номинален влез KW 26,10
COP / 2,30
Греење (A7W55) Капацитет KW 64
Номинален влез KW 21,33
COP / 3,00
Греење (A7W45) Капацитет KW 65
Номинален влез KW 18,30
COP 3,55
Греење (A7W35) Капацитет KW 64
Номинален влез KW 15,24
COP / 4,20
SCOP (55) Средна вредност / 3,40
SCOP (35) Средна вредност / 4,50
Ладење (A35W7) Капацитет KW 57
Номинален влез KW 19,00
EER / 3,00
Ладење (A35W18) Капацитет KW 76
Номинален влез KW 20,27
EER / 3,75
SEER / 5,00
Разменувач на топлина во воздух Тип / Fin coil mode
Вентилатор Тип / DC motor
Проток на воздух m³/h 22000
Разменувач на топлина на вода Тип / Plate heat exchanger
Пад на притисок на вода kPa 44
Средство за ладење Тип / R32
Количина kg 9
Вентил за гас / EEV
Ниво на моќност на звук dB (A) 80
Ниво на звучен притисок dB 64
Нето димензија (DxHxW) mm 2000x1770x960
Димензија на пакувањето (DxHxW) mm 2085x1890x1030
Нето/Бруто тежина kg 440/455
Конекција на цевки mm DN50
Опсег на амбиентална температура Ладење °C -15~48
Греење °C -25~43
DHW (топла вода) °C -20~43
Опсег на поставување на LWT Ладење¹ °C 0~20
Греење °C 25~65
DHW (топлинска пумпа) °C 30~62
DHW (топлинска пумпа+ греач²) °C 30~70

Забелешка:

  1. Антифриз е потребен кога температурата на излезот на водата достугнува 5°C
  2. Испорачано со електричен грејач инсталиран во резервоарот