Не е Достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е Достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е Достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е Достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е Достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е Достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е Достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е Достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е Достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е Достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е Достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е Достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел MIH28Q4N18 MIH36Q4N18 MIH45Q4N18 MIH56Q4N18 MIH71Q4N18 MIH80Q4N18 MIH90Q4N18 MIH100Q4N18 MIH112Q4N18 MIH140Q4N18 MIH160Q4N18 MIH180Q4N18
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Ладење¹ Капацитет kW 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 14,0 16,0 18,0
kBtu/h 9,6 12,3 15,4 19,1 24,2 27,3 30,7 34,1 38,2 47,8 54,6 61,4
Влезна моќност W 17,0 17,0 23,0 23,0 31,0 41,0 43,0 54,0 61,0 89,0 110,0 145,0
Греење² Капацитет kW 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 16,0 18,0 20,0
kBtu/h 10,9 13,7 17,1 21,5 27,3 30,7 34,1 38,2 42,7 54,6 61,4 68,2
Влезна моќност W 17,0 17,0 23,0 23,0 31,0 41,0 43,0 54,0 61,0 89,0 110,0 145,0
Стапка на проток на воздух³ m³/h 790 790 840 840 1000 1330 1330 1445 1600 1730 2100 2300
Ниво на звучен притисок ⁴ dB(A) 30 30 33 33 37 38 38 39 41 43/ 48 52
Ниво на звучна моќност dB(A) 43 44 49 49 51 53 54 54 57 58 56 59
Внатрешна Единица Димензии нето⁵ (W×H×D) mm 840x204x840 840x204x840 840x204x840 840x204x840 840x246x840 840x246x840 840x246x840 840x288x840 840x288x840 840x288x840 950x300x950 950x300x950
Димензии на пакување (W×H×D) mm 940x250x940 940x250x940 940x250x940 940x250x940 940x295x940 940x295x940 940x295x940 940x335x940 940x335x940 940x335x940 1050x335x1050 1050x335x1050
Нето/Бруто тежина kg 18/20,5 18/20,5 19,5/22 19,5/22 22/24,5 22/24,5 22/24,5 24/26,5 24/26,5 26,5/29 32,6/37,2 32,7/37,3
Панел Димензии нето⁶ (W×H×D) mm 950x53x950 950x53x950 950x53x950 950x53x950 950x50x950 950x50x950 950x50x950 950x53x950 950x53x950 950x53x950 1020x55x1050 1020x55x1050
Димензии на пакување (W×H×D) mm 1020x90x1020 1020x90x1020 1020x90x1020 1020x90x1020 1020x90x1020 1020x90x1020 1020x90x1020 1020x90x1020 1020x90x1020 1020x90x1020 1115x100x1115 1115x100x1115
Нето/Бруто тежина kg 5,6/7,3 5,6/7,3 5,6/7,3 5,6/7,3 5,6/7,3 5,6/7,3 5,6/7,3 5,6/7,3 5,6/7,3 5,6/7,3 7,4/9,7 7,4/9,7
Поврзување на цевки Течна/Гасна цевка mm  Ф6.35/Ф12.7  Ф6.35/Ф12.7  Ф6.35/Ф12.7  Ф6.35/Ф12.7  Ф9.52/Ф15.9  Ф9.52/Ф15.9  Ф9.52/Ф15.9  Ф9.52/Ф15.9  Ф9.52/Ф15.9  Ф9.52/Ф15.9  Ф9.52/Ф15.9  Ф9.52/Ф19.1
Конденз цевка mm OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25 OD Ф25