Внатрешните единици од типот на конзолна, обезбедуваат изедначена дистрибуција на обработен проток на воздух во просторијата, насочувајќи моќен проток на третиран воздух по ѕидовите во 4 насоки (горе-долу, лево-десно), со што се избегнува директен контакт со ладен воздух на луѓе, домашни миленици и растенија. Конзолната за внатрешна единица е поставена вертикално на ѕидот веднаш над подот. Едноставен, стилски и компактен конзолна единица хармонично се вклопува во секој декор. Единиците за конзолни се дизајнирани да обезбедат максимална леснотија при инсталирање: предниот панел лесно отстранлив овозможува лесен пристап до филтрите, ладилните цевки и електричните врски. Компактната и лесна единица може погодно да се постават, на пример, под прозорецот.

Серии