Мулти-сплит системи – климатизери се една надворешна и повеќекратни внатрешни единици поврзани паралелно (одделени цевки) меѓусебе. Таквите климатизери ви овозможуваат да го оптимизирате просторот на фасадата, без да натрупувате повеќе надворешни единици.  Се користи претежно за мали куќи или станови, или онаму каде нема простор за повеќе надворешни единици, но растојанието од надворешната единица до секоја од внатрешните не треба да надминува 15 m.

Мулти-сплит системи – климатизери со една надворешна и 2 (две) внатрешни единици поврзани паралелно (одделени цевки) меѓусебе. Растојанието од надворешната единица до секоја од внатрешните не надминува 15 m или вкупната должина да не надминува 45 m

Мулти-сплит системи – климатизери сo една надворешна и 3 (три) внатрешни единици поврзани паралелно (одделени цевки) меѓусебе. Растојанието од надворешната единица до секоја од внатрешните не надминува 15 m или вкупната должина да не надминува 45 m

Мулти-сплит системи – климатизери со една надворешна и  4 (четири) внатрешни единици поврзани паралелно (одделени цевки) меѓусебе. Растојанието од надворешната единица до секоја од внатрешните да не надминува 15 m или вкупната должина да не надминува 45 m

Мулти-сплит системи – климатизери се една надворешна и 5 (пет) внатрешни единици поврзани паралелно (одделени цевки) меѓусебе. Растојанието од надворешната единица до секоја од внатрешните да не надминува 15 m или вкупната должина да не надминува 45 m