Мулти-сплит системи – климатизери се една надворешна и повеќекратни (во овој случај – 2 внатрешни единици) поврзани паралелно (одделени цевки) меѓусебе. Таквите климатизери ви овозможуваат да го оптимизирате просторот на фасадата, без да натрупувате повеќе надворешни единици.  Се користи претежно за мали куќи или станови голем плоштад, или онаму каде нема простор за повеќе надворешни едицици, но растојанието од надворешната единица до секоја од внатрешните не надминува 15 m.

Мулти-сплит системи – климатизери се една надворешна и повеќекратни (во овој случај – 3 внатрешни единици) поврзани паралелно (одделени цевки) меѓусебе. Таквите климатизери ви овозможуваат да го оптимизирате просторот на фасадата, без да натрупувате повеќе надворешни единици.  Се користи претежно за мали куќи или станови голем плоштад, или онаму каде нема простор за повеќе надворешни едицици, но растојанието од надворешната единица до секоја од внатрешните не надминува 15 m или субтоталната должина да не надминува 45 м

Мулти-сплит системи – климатизери се една надворешна и повеќекратни (во овој случај – 4 внатрешни единици) поврзани паралелно (одделени цевки) меѓусебе. Таквите климатизери ви овозможуваат да го оптимизирате просторот на фасадата, без да натрупувате повеќе надворешни единици.  Се користи претежно за мали куќи или станови голем плоштад, или онаму каде нема простор за повеќе надворешни едицици, но растојанието од надворешната единица до секоја од внатрешните не надминува 15 m.

Мулти-сплит системи – климатизери се една надворешна и повеќекратни (во овој случај – 5 внатрешни единици) поврзани паралелно (одделени цевки) меѓусебе. Таквите климатизери ви овозможуваат да го оптимизирате просторот на фасадата, без да натрупувате повеќе надворешни единици.  Се користи претежно за мали куќи или станови голем плоштад, или онаму каде нема простор за повеќе надворешни едицици, но растојанието од надворешната единица до секоја од внатрешните не надминува 15 m.