Касетни единици 1-страна на дување
Касетни единици 2-цевки,
4-страни на дување
Касетни единици 4-цевки, 4-страни на дување
Касетни компактни единици
2-цевки, 4-страни на дување
Касетни компактни единици
4-цевки, 4-страни на дување
Каналски единици со 2-цевки
Каналски единици со 3-реда 4-цевки
Каналски единици 2-цевки, 3-реда

Ѕидни единици
Парапетни единици со 2-цевки
Втора генерација
Парапетни единици со 4-цевки
Втора генерација