Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел MI2-22Q1DN1
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Ладење¹ Капацитет kW 2,2
kBtu/h 7,5
Влезна моќност W 25
Греење² Капацитет kW 2,6
kBtu/h 8,9
Влезна моќност W 25
Стапка на проток на воздух m³/h 380/355/330/300/286/263/240
Ниво на звучен притисок ³ dB(A) 30/28/27/26/25/24/22
Ниво на моќност на звукот dB(A) 44/42/41/40/39/38/36
Внатрешна Единица Димензии нето (W×H×D)⁴ mm 1054×153×425
Димензии на пакување (W×H×D) mm 1155×245×490
Нето/Бруто тежина kg 11.8/15.3
Панел Димензии нето (W×H×D) mm 1180×25×465
Димензии на пакување (W×H×D) mm 1232×107×517
Нето/Бруто тежина kg 3.5/5.2
Поврзување на цевки Течна/гасна цевка mm  Ф6.35/Ф12.7
Конденз цевка mm OD Ф25

Забелешка:

  1. Внатрешна температура 27℃ DB, 19℃ WB; надворешна температура 35℃ DB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  2. Внатрешна температура 20℃ DB; надворешна температура 7℃ DB, 6℃ WB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  3. Нивото на звучен притисок се мери 1,4 m под единицата во полуанехоична комора
  4. Дадените димензии на единицата се најголеми надворешни димензии вклучувајќи ги и додатоците за закачување