Достапно

Шифра:30675
Цена: 72 002 ден
Модел MI2-45Q2DN1
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Ладење¹ Капацитет kW 4,5
kBtu/h 15,4
Влезна моќност W 50
Греење² Капацитет kW 5,0
kBtu/h 17,1
Влезна моќност W 50
Стапка на проток на воздух m³/h 850/792/731/670
/631/592/550
Ниво на звучен притисок ³ dB(A) 37/36/35/34/32/31/30
Ниво на моќност на звукот dB(A) 53/52/51/50/48/47/46
Внатрешна Единица Димензии нето (W×H×D)⁴ mm 1172x299x591
Димензии на пакување (W×H×D) mm 1355x400x675
Нето/Бруто тежина kg 35/43,5
Панел Димензии нето (W×H×D) mm 1430x53x680
Димензии на пакување (W×H×D) mm 1525x130x765
Нето/Бруто тежина kg 10,5/15
Поврзување на цевки Течна/гасна цевка mm  Ф9,53/Ф15,9
Конденз цевка mm OD Ф32

Забелешка:

  1. Внатрешна температура 27℃ DB, 19℃ WB; надворешна температура 35℃ DB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  2. Внатрешна температура 20℃ DB; надворешна температура 7℃ DB, 6℃ WB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  3. Нивото на звучен притисок се мери 1,4 m под единицата во полуанехоична комора
  4. Дадените димензии на единицата се најголеми надворешни димензии вклучувајќи ги и додатоците за закачување