Не е Достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел MI2-52Q4CDN1
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Ладење¹ Капацитет kW 5,2
kBtu/h 17,7
Влезна моќност W 62
Греење² Капацитет kW 5,6
kBtu/h 19,1
Влезна моќност W 62
Стапка на проток на воздух m³/h 635/580/481/446/
410/380/350
Ниво на звучен притисок ³ dB(A) 52/48/35/32/
30/29/28
Ниво на моќност на звукот dB(A) 60/55/50/47/
45/44/43
Внатрешна Единица Димензии нето (W×H×D)⁴ mm 630x260x570
Димензии на пакување (W×H×D) mm 700x345x660
Нето/Бруто тежина kg 19,2/25,0
Панел Димензии нето (W×H×D) mm 647x50x647
Димензии на пакување (W×H×D) mm 715x123x715
Нето/Бруто тежина kg 2,5/4,5
Поврзување на цевки Течна/гасна цевка mm  Ф6.35/Ф12.7
Конденз цевка mm OD Ф25

Забелешка:

  1. Внатрешна температура 27℃ DB, 19℃ WB; надворешна температура 35℃ DB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  2. Внатрешна температура 20℃ DB; надворешна температура 7℃ DB, 6℃ WB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  3. Нивото на звучен притисок се мери 1,4 m под единицата во полуанехоична комора
  4. Дадените димензии на единицата се најголеми надворешни димензии вклучувајќи ги и додатоците за закачување