Достапно

Шифра:30694
Цена: 62 310 ден
Модел MI2-80Q4DN1
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Ладење¹ Капацитет kW 8,0
kBtu/h 27,3
Влезна моќност W 96
Греење² Капацитет kW 9,0
kBtu/h 30,7
Влезна моќност W 96
Стапка на проток на воздух m³/h 1203/1131/1064/
977/912/840/774
Ниво на звучен притисок ³ dB(A) 36/35/34/31/31/29/28
Ниво на моќност на звукот dB(A) 52/49/48/46/46/42/42
Внатрешна Единица Димензии нето (W×H×D)⁴ mm 840x230x840
Димензии на пакување (W×H×D) mm 955x260x955
Нето/Бруто тежина kg 23,2/27,6
Панел Димензии нето (W×H×D) mm 950×54,5×950
Димензии на пакување (W×H×D) mm 1035x90x1035
Нето/Бруто тежина kg 5,5/8,2
Поврзување на цевки Течна/гасна цевка mm  Ф9.53/Ф15.9
Конденз цевка mm OD Ф32

Забелешка:

  1. Внатрешна температура 27℃ DB, 19℃ WB; надворешна температура 35℃ DB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  2. Внатрешна температура 20℃ DB; надворешна температура 7℃ DB, 6℃ WB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  3. Нивото на звучен притисок се мери 1,4 m под единицата во полуанехоична комора
  4. Дадените димензии на единицата се најголеми надворешни димензии вклучувајќи ги и додатоците за закачување