Достапно

Шифра:30660
Цена: 68 975 ден
Модел MI2-100Q4DN1
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Ладење¹ Капацитет kW 10,0
kBtu/h 34,1
Влезна моќност W 150
Греење² Капацитет kW 11,0
kBtu/h 37,5
Влезна моќност W 150
Стапка на проток на воздух m³/h 1700/1600/1440/1250/
1200/1150/1100
Ниво на звучен притисок ³ dB(A) 43/42/40/38/37/35/34
Ниво на моќност на звукот dB(A) 58/57/55/53/52/50/49
Внатрешна Единица Димензии нето (W×H×D)⁴ mm 840x300x840
Димензии на пакување (W×H×D) mm 955x330x955
Нето/Бруто тежина kg 28,4/33,8
Панел Димензии нето (W×H×D) mm 950×54,5×950
Димензии на пакување (W×H×D) mm 1035x90x1035
Нето/Бруто тежина kg 5,5/8,2
Поврзување на цевки Течна/гасна цевка mm  Ф9.53/Ф15.9
Конденз цевка mm OD Ф32

Забелешка:

  1. Внатрешна температура 27℃ DB, 19℃ WB; надворешна температура 35℃ DB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  2. Внатрешна температура 20℃ DB; надворешна температура 7℃ DB, 6℃ WB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  3. Нивото на звучен притисок се мери 1,4 m под единицата во полуанехоична комора
  4. Дадените димензии на единицата се најголеми надворешни димензии вклучувајќи ги и додатоците за закачување