Достапно

Шифра:30911
Цена: 36 740 ден
Модел MI2-22T2DN1
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Ладење¹ Капацитет kW 2,2
kBtu/h 7,5
Влезна моќност W 40
Греење² Капацитет kW 2,6
kBtu/h 8,2
Влезна моќност W 40
Стапка на проток на воздух m³/h 520/480/440/400/360/330/300
Надворешен статички притисок Pa 10 (0~70)
Ниво на звучен притисок ³ dB(A) 32/31/29/28/26/25/23
Ниво на моќност на звукот dB(A) 50/49/47/46/44/43/41
Внатрешна Единица Димензии нето (W×H×D)⁴ mm 780x210x500
Димензии на пакување (W×H×D) mm 870x285x525
Нето/Бруто тежина kg 18/21
Поврзување на цевки Течна/гасна цевка mm  Ф6,35/Ф12,7
Конденз цевка mm OD Ф25

Забелешка:

  1. Внатрешна температура 27℃ DB, 19℃ WB; надворешна температура 35℃ DB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  2. Внатрешна температура 20℃ DB; надворешна температура 7℃ DB, 6℃ WB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  3. Нивото на звучен притисок се мери 1 m под единицата во полуанехоична комора
  4. Дадените димензии на единицата се најголеми надворешни димензии вклучувајќи ги и додатоците за закачување