Не е  достапно

шифра:
Цена: ден.
Модел MKT2-V300
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Проток на воздух (H/M/L) m3/h 615/439/310
CFM 361/258/182
Стандарден надворешен статички притисок Pa 12Pa (default); 30/50Pa can be set through dial switch on PCB
Ладење 1 Капацитет (H/M/L) kW 2.82/2.33/1.79
Стапка на проток на вода (H/M/L) m3/h 0.51/0.41/0.32
Пад на притисокот на водата (H/M/L) kPa 14.16/10.5/7.33
Внесување на напојување (H/M/L) W 25/15/11
Греење 2 Капацитет (H/M/L) kW 3.56/2.8/2.08
Стапка на проток на вода (H/M/L) m3/h 0.62/0.50/0.37
Пад на притисокот на водата (H/M/L) kPa 10.54/10.3/6.3
Внесување на напојување (H/M/L) W 25/15/11
Греење 3 Капацитет (H/M/L) kW 4.12/3.26/2.39
Стапка на проток на вода (H/M/L) m3/h 0.51/0.41/0.32
Пад на притисокот на водата (H/M/L) kPa 15.39/7.41/4.83
Внесување на напојување (H/M/L) W 25/15/11
Ниво на звучен притисок 0Pa (H/M/L) dB(A) 40.3/33.1/26.7
Вентилаторски мотор Тип DC Motor
Количина 1
Вентилатор Тип Centrifugal, forward-curved Blades
Количина 2
Намотка Ред 2
Макс. работен притисок MPa 1,6
Диаметар mm Φ9.52
Димензии Нето (W×H×D) mm 841×241×522
Димензии на пакување(W×H×D) mm 890×260×560
Нето тежина kg 18,5
Бруто тежина kg 21,4
Цевка за влез / излез на вода inch RC3/4
Кондез цевката inch ZG3/4

Белешка
H: Голема брзина на вентилаторот; М: Средна брзина на вентилаторот; L: Мала брзина на вентилаторот.
1. Режим на ладење (серпентина со 2 и 4 цевки): внесување на температура на воздухот 27 ° C DB / 19 ° C WB, влегување / напуштање на температурата на водата 7 ° C / 12 ° C.
2. Режим на греење (1): (серпентина со 2 цевки): влегување на температурата на воздухот 20 ° C DB, влегување / напуштање на температурата на водата 45/40 ° C.
3. Режим на греење (2): (серпентина со 2 цевки): внесување на температура на воздухот 20 ° C ДБ, внесете тепература на вода / проток на вода 50 ° C / * (ист проток на вода како и во стандардна состојба на ладење)
4. Нивото на звучен притисок се тестира во просторија за полуанехоични тестови.
5. Состојбата на надворешниот статички притисок е 0 Pa.