Не е  достапно

шифра:
Цена: ден.
Модел MKT4-V1200
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Проток на воздух (H/M/L) m3/h 2134/1617/1119
CFM 1255/951/658
Стандарден надворешен статички притисок Pa 12Pa (default); 30/50Pa can be set through dial switch on PCB
Ладење 1 Капацитет (H/M/L) kW 9.76/7.81/5.72
Стапка на проток на вода (H/M/L) m3/h 1.78/1.41/1.02
Пад на притисокот на водата (H/M/L) kPa 22.31/15/8.98
Внесување на напојување (H/M/L) W 109/50/22
Греење 2 Капацитет (H/M/L) kW 11.76/9.32/6.76
Стапка на проток на вода (H/M/L) m3/h 2.01/1.60/1.15
Пад на притисокот на водата (H/M/L) kPa 20.04/16.93/9.62
Внесување на напојување (H/M/L) W 119/55/24
Греење 3 Капацитет (H/M/L) kW 14.34/11.31/8.3
Стапка на проток на вода (H/M/L) m3/h 1.78/1.41/1.02
Пад на притисокот на водата (H/M/L) kPa 24.94/13.46/13.48
Внесување на напојување (H/M/L) W 121/54/23
Ниво на звучен притисок 0Pa (H/M/L) dB(A) 50.7/43.8/34.5
Вентилаторски мотор Тип DC Motor
Количина 2
Вентилатор Тип Centrifugal, forward-curved Blades
Количина 4
Намотка Ред 4
Макс. работен притисок MPa 1,6
Диаметар mm Φ 9.52
Димензии Нето (W×H×D) mm 1856×241×522
Димензии на пакување(W×H×D) mm 1905×260×560
Нето тежина kg 41.9
Бруто тежина kg 47.2
Цевка за влез / излез на вода inch RC3/4
Кондез цевката inch

Белешка
H: Голема брзина на вентилаторот; М: Средна брзина на вентилаторот; L: Мала брзина на вентилаторот.
1. Режим на ладење (серпентина со 2 и 4 цевки): внесување на температура на воздухот 27 ° C DB / 19 ° C WB, влегување / напуштање на температурата на водата 7 ° C / 12 ° C.
2. Режим на греење (1): (серпентина со 2 цевки): влегување на температурата на воздухот 20 ° C DB, влегување / напуштање на температурата на водата 45/40 ° C.
3. Режим на греење (2): (серпентина со 2 цевки): внесување на температура на воздухот 20 ° C ДБ, внесете тепература на вода / проток на вода 50 ° C / * (ист проток на вода како и во стандардна состојба на ладење)
4. Нивото на звучен притисок се тестира во просторија за полуанехоични тестови.
5. Состојбата на надворешниот статички притисок е 0 Pa.