Не е  достапно

Шифра:30703
Цена: 47 664 ден
Модел MI2-56T2DN1
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Ладење¹ Капацитет kW 5,6
kBtu/h 19,1
Влезна моќност W 92
Греење² Капацитет kW 6,3
kBtu/h 21,5
Влезна моќност W 92
Стапка на проток на воздух m³/h 830/760/720/680/640/600/560
Надворешен статички притисок Pa 10 (0~70)
Ниво на звучен притисок ³ dB(A) 36/34/33/32/30/29/28
Ниво на моќност на звукот dB(A) 54/52/51/50/48/47/46
Внатрешна Единица Димензии нето (W×H×D)⁴ mm 1000x210x500
Димензии на пакување (W×H×D) mm 1090x285x525
Нето/Бруто тежина kg 21,5/25
Поврзување на цевки Течна/гасна цевка mm  Ф9,53/Ф15,9
Конденз цевка mm OD Ф25

Забелешка:

  1. Внатрешна температура 27℃ DB, 19℃ WB; надворешна температура 35℃ DB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  2. Внатрешна температура 20℃ DB; надворешна температура 7℃ DB, 6℃ WB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  3. Нивото на звучен притисок се мери 1 m под единицата во полуанехоична комора
  4. Дадените димензии на единицата се најголеми надворешни димензии вклучувајќи ги и додатоците за закачување