Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел MI2-112T2DN1
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Ладење¹ Капацитет kW 11,2
kBtu/h 38,2
Влезна моќност W 200
Греење² Капацитет kW 12,5
kBtu/h 42,7
Влезна моќност W 200
Стапка на проток на воздух m³/h 500/1430/1360/1290/1210/1140/1080
Надворешен статички притисок Pa 20 (10~100)
Ниво на звучен притисок ³ dB(A) 39/38/38/37/35/34/33
Ниво на моќност на звукот dB(A) 57/56/56/55/53/52/51
Внатрешна Единица Димензии нето (W×H×D)⁴ mm 1230x270x775
Димензии на пакување (W×H×D) mm 1335x355x795
Нето/Бруто тежина kg 37/45
Поврзување на цевки Течна/гасна цевка mm  Ф9,53/Ф15,9
Конденз цевка mm OD Ф25

Забелешка:

  1. Внатрешна температура 27℃ DB, 19℃ WB; надворешна температура 35℃ DB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  2. Внатрешна температура 20℃ DB; надворешна температура 7℃ DB, 6℃ WB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  3. Нивото на звучен притисок се мери 1 m под единицата во полуанехоична комора
  4. Дадените димензии на единицата се најголеми надворешни димензии вклучувајќи ги и додатоците за закачување