Достапно

Шифра:32817
Цена: 101 555 ден

Достапно

Шифра:30671
Цена: 108 905 ден

достапно

Шифра:30670
Цена: 139 342 ден

Достапно

Шифра:30668
Цена: 107 860 ден

Достапно

Шифра:30666
Цена: 138 569 ден
Хидробокс Модел HB-A 60/CGN8-B HB-A 100/CGN8-B HB-A 100/CD90GN8-B HB-A 160/CGN8-B HB-A 160/CD90GN8-B
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Нето димензија (W×H×D) mm 420x790x270 420x790x270 420x790x270 420x790x270 420x790x270
Димензија на пакување (W×H×D) mm 525x1050x360 525x1050x360 525x1050x360 525x1050x360 525x1050x360
Нето / Бруто тежина kg 37/43 37/43 37/43 39/45 39/45
Пумпа за вода Макс. главана пумпа m 9 9 9 9 9
Конекција Цевки за вода mm R1″ R1″ R1″ R1″ R1″
Течност за ладење mm 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52
Гас за ладење mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
Резервен Е-грејач Стандардно монтиран kW / / 9 / 9
Опционално kW 3/9 3/9 / 3/9 /
Чекори на капацитет 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3
Напојување 3 kW V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
9 kW 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
LWT опсег на поставување Ладење ⁰C 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25
Греење ⁰C 25~65 25~65 25~65 25~65 25~65
DHW ⁰C 30~60 30~60 30~60 30~60 30~60

Забелешка:

  1. H: Голема брзина на вентилаторот; М: Средна брзина на вентилаторот; L: Мала брзина на вентилаторот.
  2. Услови за ладење: Влез на вода 7°C, излез на вода 12°C. Влезна температура на воздухот 27°C DB/19°C WB. Услови за греење: Влез на вода 45°C, излез на вода 40°C. Влезна температура на воздухот 20°C DB/15°C WB.
  3. Бучавата се тестира во просторија за тестирање