+43

-25

Во пристигнување

шифра:30872
Цена: 90 480 ден.
Outdoor unit model MHA- V8W/
D2N8-B
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Средство за ладење Тип (GWP) R32(675)
Волумен на полнење kg 1,65
Ниво на моќност на звукот1 dB 59
Нето димензија (W×H×D) mm 1118×865×523
Димензија на пакување (W×H×D) mm 1180×890×560
Нето / Бруто тежина kg 77/88
Големина на цевки O.D. Течност за ладење mm 9,52
Гас за ладење mm 15.88
Метод на поврзување Flared
Помеѓу внатрешната и надворешната единица Висинска разлика m Max.20
Должина на цевката m 10990
Дополнително ладење Дополнување g/m 38
Макс. должина на цевка за m 15
дополнително ладење
Опсег на температурата на околината Ладење ⁰C -5~43
Греење ⁰C -25~35
DHW ⁰C -25~43