+43

  

-25

 

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел MHA-V14W-D2RN8-B
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Хидробокс модел 160/CGN8-B
Греење¹ Капацитет kW 14,5
Номинален влез kW 3,09
COP 4,70
Греење² Капацитет kW 14,2
Номинален влез kW 3,89
COP 3,65
Греење³ Капацитет kW 13,8
Номинален влез kW 4,60
COP 3,00
Ладење⁴ Капацитет kW 13,50
Номинален влез kW 3,74
EER 3,61
Ладење⁵ Капацитет kW 12,7
Номинален влез kW 4,98
EER 2,55
Сезонска класа на
енергетска ефикасност⁶
Излез на вода на 35⁰C class A+++
Излез на вода на 55⁰C class A++
Ниво на моќност на звукот на хидробоксот⁷ dB 43
Средство за ладење Тип (GWP) R32(675)
Волумен на полнење kg 1,84
Ниво на моќност на звукот⁷ dB 65
Нето димензија (W×H×D) mm 1118x865x523
Димензија на пакување (W×H×D) mm 1190x970x560
Нето / Бруто тежина kg 112/125,5
Должина на цевки O.D Течност mm 9,52
Гас mm 15,88
Метод на поврзување Flared
Помеѓу внатрешна и надворешна
единица
Висинска разлика m max.20
Должина на цевки m 2-30
Дополнителено средство за ладење Дополнување g/m 38
Макс. должина на цевка без дополнително средство за ладење m 15
Опсег на температурата на околината Ладење ⁰C -5~43
Греење ⁰C -25~35
DHW ⁰C -25~43

Забелешка:

  1. Воздух на испарувач во 7°C 85% R.H., вода од кондензаторот во/надвор 30/35°C
  2. Воздух на испарувач во 7°C, 85% R.H., вода од кондензаторот во/надвор 40/45°C
  3. Воздух на испарувач во 7°C, 85% R.H., вода од кондензаторот во/надвор 47/55°C
  4. Воздух на кондензаторот на 35°C, вода од испарувач во/надвор 23/18°C
  5. Воздух на кондензаторот на 35°C,вода од испарувач во/надвор 12/7°C
  6. Сезонска класа на енергетска ефикасност е тестирана во просечни климатски услови
  7. Стандард за звучно тестирање EN12102-1
  8. Релевантни стандарди и законодавство на ЕУ: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102;(ЕУ)бр. 811/2013;(ЕУ) бр. 813/2013; OJ2014/C 207/02: 2014 год