Достапно

Шифра:32818
Цена: 879 718 ден
Модел MV6-i615WV2GN1-E
Напојување V/Ph/Hz 380-415/3/50
Капацитет HP 22
Ладење¹ Капацитет kW 61,5
kBtu/h 209,8
Номинален влез kW 20,2
EER 3,05
Греење² (оценето) Капацитет kW 61,5
kBtu/h 209,8
Номинален влез kW 17,6
COP 3,50
Греење² (max) Капацитет kW 69,0
kBtu/h 235,4
Номинален влез kW 20,83
COP 3,31
Внатрешни единици кои може да се поврзат Вкупен капацитет 50-130% од надворешната единица
Максимален број на единици 36
Компресор Тип DC inverter
Количина 2
Вентилатор Тип DC
Количина 2
Max.ESP Pa 20 стандардно; до 120опции за прилагодување
Средство за ладење Тип (GWP) R410A
Количина на фабричко полнење kg 17
Конекција на цевки³ Цевка за вода mm Ф19,1
Цевка за гас mm Ф31,8
Проток на воздух m³/h 17000
Ниво на звучен притисок⁴ dB(A) 66
Ниво на моќност на звукот dB (A) 88
Нето димензија (W×H×D) mm 1340x1635x825
Димензија на пакување (W×H×D) mm 1405x1805x910
Нето тежина kg 344
Бруто тежина kg 364
Опсег на температурата на околината Ладење ⁰C -5~48
Греење ⁰C -25~24

Забелешка:

  1. Температура во затворен простор 27°C DB,  19°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
  2. Температура во затворен простор 20°C DB, 7°C DB, 6°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
  3. Дадените дијаметри се оние на стоп вентилите на единицата
  4. Нивото на звучен притисок се мери во позиција 1m пред единицата и 1,3m над подот во полу-анехоична комора