Достапно

Шифра:30672
Цена: 336 676 ден
Модел MVi-335WV2RN1 (A)
Напојување V/Ph/Hz 380-415/3/50
Капацитет HP 12
Ладење¹ Капацитет kW 33,5
kBtu/h 114,3
Номинален влез kW 14,38
EER 2,33
Греење² (оценето) Капацитет kW 33,5
kBtu/h 114,3
Номинален влез kW 8,1
COP 4,14
Греење² (max) Капацитет kW 37,5
kBtu/h 128
Номинален влез kW 9,08
COP 4,13
Внатрешни единици кои може да се поврзат Вкупен капацитет 50-130% од надворешната единица
Максимален број на единици 20
Компресор Тип DC inverter
Количина 1
Вентилатор Тип DC
Количина 2
Средство за ладење Тип (GWP) R410A
Количина на фабричко полнење kg 8
Конекција на цевки³ Цевка за вода mm Ф12,7
Цевка за гас mm Ф25,4
Проток на воздух m³/h 11300
Ниво на звучен притисок⁴ dB(A) 61
Нето димензија (W×H×D) mm 1120x1558x528
Димензија на пакување (W×H×D) mm 1270x1720x565
Нето тежина kg 157
Бруто тежина kg 173
Опсег на температурата на околината Ладење ⁰C -5~48
Греење ⁰C -25~24

Забелешка:

  1. Температура во затворен простор 27°C DB,  19°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
  2. Температура во затворен простор 20°C DB, 7°C DB, 6°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
  3. Дадените дијаметри се оние на стоп вентилите на единицата
  4. Нивото на звучен притисок се мери во позиција 1m пред единицата и 1m над подот во полу-анехоична комора