Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел MV6-R252WV2RN1
Напојување V/Ph/Hz 380-415/3/50
Капацитет HP 8
Ладење¹ Капацитет kW 22,4
Влезна моќност kW 5,25
EER 4,27
Греење² (оценето) Капацитет kW 22,4
Влезна моќност kW 3,96
COP 5,66
Греење² (max) Капацитет kW 25,0
Влезна моќност kW 4,69
COP 5,33
Внатрешни единици кои може да се поврзат Вкупен капацитет 50-200% од надворешната единица
Максимален број на единици 64
Компресор Тип DC inverter
Количина 1
Вентилатор Тип Propeller
Тип на мотор DC
Количина 1
Статички притисок Pa 0,20,40,60,80 (може да се избере)
Проток на воздух m³/h 9000
Средство за ладење Тип (GWP) R410A
Количина на фабричко полнење kg 8
Конекција на цевки³ Цевка за вода mm Ф12,7
Цевка за гас со низок притисок mm Ф25,4
Цевка за гас со висок притисок mm Ф19,1
Ниво на звучен притисок⁴ dB(A) 58
Ниво на моќност на звукот dB (A) 78
Нето димензија (W×H×D) mm 990x1635x790
Димензија на пакување (W×H×D) mm 1090x1805x860
Нето тежина kg 232
Бруто тежина kg 248
Опсег на температурата на околината Ладење ⁰C -15~52
Греење ⁰C -25~19
Топла вода за домаќинство ⁰C -20~43

Забелешка:

  1. Температура во затворен простор 27°C DB,  19°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
  2. Температура во затворен простор 20°C DB, 7°C DB, 6°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
  3. За единечни единици дадените дијаметри се оние на стоп вентилите на единицата. За комбинирани единици, дадените дијаметри се оние за цевката што ја поврзува комбинацијата на надворешната единица со првиот спој на внатрешната гранка за системи со вкупна еквивалентна должина на цевки за течност помали од 90m. За системи со вкупна должина на еквивалентни течни цевки од 90m или подолги, потребно е да се провери во Книга за инженерски податоци за дијаметри на цевки за поврзување
  4. Нивото на звучен притисок се мери во позиција 1m пред единицата и 1,3m над подот во полу-анехоична комора