+52

   -25

Достапност:

Шифра:
Цена: ден.

Модел MV6-R1120WV2RN1
Тип V6R Series VRF
Приклучок на струја (Ph-V-Hz) 380-415/3/50
Капацитет 12HP+12HP+16HP
Ладење Капацитет kW 112.0
Влезна моќ kW 29.27
EER kW/kW 3.83
Греење (Oценето) Капацитет kW 112.0
Влезна моќ kW 22.92
COP kW/kW 4.89
Греење (Максимално) Капацитет kW 125.0
Влезна моќ kW 31.23
COP kW/kW 4.00
Внатрешни единици што може да се поврзат Вкупен Капацитет 50 -200 % капацитет од надрорешните единици
Mаксимална количина 64
Компресор Тип DC inverter
Количина 3
Мотор на дување Тип Propeller
тип на мотор DC
Количина 4
Статичен притисок Pa 0,20,40,60,80(Selectable)
Фреон Тип R410A
Фабричко полнење Kg 26
Конекција на цефки течни цефки mm Φ19.1
низок притисок на гасни цефки mm Φ41.3
висок притисок на гасни цефки mm Φ34.9
 Проток на воздух m3/h 34900
Ниво на звучен притисок dB(A) 67
Ниво на звучна струја dB(A) 89
Нето димензија (W×H×D) mm (990×1635×790)×2+1340×1635×825
Бруто димензија(WxHxD) mm (1090×1805×860)×2+1405×1805×910
Нето тежина Kg 232×2+300
Бруто тежина Kg 248×2+325
Опсег на работа ладење (℃) DB -15 ~ 52
греење (℃) WB -25 ~ 19
санитарна топла вода (℃) DB -20 ~ 43

Белешки:
1. Температура во затворен простор 27 ° C DB, 19 ° C WB; надворешна температура 35 ° C DB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5m со разлика во нула ниво.
2. Температура во затворен простор 20 ° C DB; надворешна температура 7 ° C DB, 6 ° C WB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5m со разлика во нула ниво.
3. Дадени дијаметри се оние за цевката што ја поврзува комбинацијата на надворешната единица со првиот спој на внатрешната гранка за системи со вкупни еквивалентни должини на цевки за течности помали од 90м.
За системи со вкупни еквивалентни должини на течни цевки од 90м или подолги, ве молиме, погледнете ја Книгата за инженерски податоци за дијаметар на цевководи за поврзување.
4. Нивото на звучен притисок се мери во позиција 1м пред единицата и 1,3м над подот во полу-анехоична комора.