+55

   -15

Не е  достапно

Шифра:30685
Цена: 181 885 ден
Модел MDV-V160WDN1
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Ладење Капацитет kW 16
Влезна моќност kW 4,39
EER 3,5
Греење Капацитет kW 17,0
Влезна моќност kW 4,58
COP 3,7
Внатрешни единици кои може да се поврзат Вкупен капацитет 45-130% од надворешната единица
Максимален број на единици 7
Компресор Тип DC inverter
Количина 1
Вентилатор Тип DC
Количина 2
Средство за ладење Тип (GWP) R410A
Количина на фабричко полнење kg 3,9
Конекција на цевки Цевка за вода mm Ф 9,53
Цевка за гас mm Ф19,1
Проток на воздух m³/h 6000
Ниво на моќност на звукот dB (A) 73
Нето димензија (W×H×D) mm 900x1327x400
Димензија на пакување (W×H×D) mm 1030x1456x435
Нето тежина kg 100
Бруто тежина kg 111
Опсег на температурата на околината Ладење ⁰C -15~43
Греење ⁰C -15~27

Забелешка:

  1. Температура во затворен простор 27°C DB,  19°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
  2. Температура во затворен простор 20°C DB, 7°C DB, 6°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
  3. Нивото на звучен притисок се мери во позиција 1m пред единицата и 1m над подот во полу-анехоична комора