+55

   -15

Достапно

Шифра:30687
Цена: 152 429 ден.
Модел MDV-V180W/DRN1
Приклучок на струја V/N/Hz 380-415/3/50
Ладење Капацитет kW 17
Влезна моќ kW 5,47
EER 3,2
Греење Капацитет kW 19
Влезна моќ kW 5
COP 3,8
Внатрешни единици што може да се поврзат Вкупен Капацитет 45~130% капацитет од надворешните единици
Mаксимална количина 9
Компресор Тип DC Inverter
Количина 1
Тип DC
Мотор на дување Колицина 2
Тип R410A
Фреон Фабричко полнење kg 4,5
Конекција на цефки течни цефки mm Ф9.53
гасни цефки mm Ф19.1
Проток на воздух m3/h 6800
Ниво на звучен притисок dB(A) 74
Нето димензија (W×H×D) mm 900×1327×400
Бруто димензија(WxHxD) mm 1030×1456×435
Нето тежина kg 107
Бруто тежина kg 118
Опсег на работа °C Ладење: -15~43;  Греење: -15~27

Забелешка
1.Температура во затворен простор 27 ° C DB, 19 ° C WB; надворешна температура 35 ° C DB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5m со разлика во нула ниво
2. Температура во затворен простор 20 ° C ДБ; надворешна температура 7 ° C DB, 6 ° C WB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5m со разлика во нула ниво.
3. Нивото на звучен притисок се мери во позиција 1м пред единицата и 1м над подот во полу-анехоична комора.