Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел MDV-V140W/DN1©
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Капацитет HP 5
Ладење¹ Капацитет kW 14,0
kBtu/h 47,8
Влезна моќност kW 4,56
EER 3,07
Греење² Капацитет kW 16,0
kBtu/h 54,6
Влезна моќност kW 4,08
COP 3,92
Внатрешни единици кои може да се поврзат Вкупен капацитет 45-130% од надворешната единица
Максимален број на единици 8
Компресор Тип DC inverter
Количина 1
Вентилатор Тип DC
Количина 1
Средство за ладење Тип (GWP) R410A
Количина на фабричко полнење kg 3,4
Конекција на цевки³ Цевка за вода mm Ф 9,53
Цевка за гас mm Ф15,9
Проток на воздух m³/h 5400
Ниво на моќност на звукот dB (A) 56
Нето димензија (W×H×D) mm 1040x865x523
Димензија на пакување (W×H×D) mm 1120x980x560
Нето тежина kg 91,4
Бруто тежина kg 101,4
Опсег на температурата на околината Ладење ⁰C -5~55
Греење ⁰C -15~27

Забелешка:

  1. Температура во затворен простор 27°C DB,  19°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
  2. Температура во затворен простор 20°C DB, 7°C DB, 6°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
  3. Нивото на звучен притисок се мери во позиција 1m пред единицата и 1m над подот во полу-анехоична комора