Достапно

Шифра:30913
Цена: 58 210 ден
Модел MI2-28F4DN1
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Ладење¹ Капацитет kW 2,8
kBtu/h 9,6
Влезна моќност W 45
Греење² Капацитет kW 3,2
kBtu/h 10,9
Влезна моќност W 45
Стапка на проток на воздух m³/h 569/540/515/485/462/443/421
Ниво на звучен притисок ³ dB(A) 36/35/34/33/31/30/29
Ниво на моќност на звукот dB(A) 54/53/52/51/49/48/47
Внатрешна Единица Димензии нето (W×H×D)⁴ mm 1000x596x225
Димензии на пакување (W×H×D) mm 1089x683x312
Нето/Бруто тежина kg 28,2/32,8
Поврзување на цевки Течна/гасна цевка mm  Ф6,35/Ф12,7
Конденз цевка mm OD Ф16

Забелешка:

  1. Внатрешна температура 27℃ DB, 19℃ WB; надворешна температура 35℃ DB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  2. Внатрешна температура 20℃ DB; надворешна температура 7℃ DB, 6℃ WB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  3. Нивото на звучен притисок се мери 1m напред и 1m над подот во полуанехоична комора
  4. Дадените димензии на единицата се најголеми надворешни димензии вклучувајќи ги и додатоците за закачување