Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел MI2-71F4DN1
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Ладење¹ Капацитет kW 7,1
kBtu/h 24,2
Влезна моќност W 110
Греење² Капацитет kW 8,0
kBtu/h 27,3
Влезна моќност W 110
Стапка на проток на воздух m³/h 1380/1290/1205/1100/1033/955/870
Ниво на звучен притисок ³ dB(A) 44/42/40/39/37/35/33
Ниво на моќност на звукот dB(A) 62/60/58/57/55/53/51
Внатрешна Единица Димензии нето (W×H×D)⁴ mm 1500x596x225
Димензии на пакување (W×H×D) mm 1589x683x312
Нето/Бруто тежина kg 38,4/44,6
Поврзување на цевки Течна/гасна цевка mm  Ф9,53/Ф15,9
Конденз цевка mm OD Ф16

Забелешка:

  1. Внатрешна температура 27℃ DB, 19℃ WB; надворешна температура 35℃ DB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  2. Внатрешна температура 20℃ DB; надворешна температура 7℃ DB, 6℃ WB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  3. Нивото на звучен притисок се мери 1m напред и 1m над подот во полуанехоична комора
  4. Дадените димензии на единицата се најголеми надворешни димензии вклучувајќи ги и додатоците за закачување