Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел
WDC-120G/WK(HTHM)
On / Off
Избор на режим
Контрола на температурата на излезот на вода
Тивок режим
Заклучување на екранот
Контрола на температурата во просторијата
Повеќе точки за поставување
Поставување адреса
Режим на дезинфекција
Режим на празници во домот
Режим на одмор
°F/°C екран
Заклучување на тастатурата
Светло во позадина
Дневен тајмер
Неделен тајмер за распоред
Автоматско рестартирање
Детско заклучување
Би-насочена комуникација
Сервисен повик
Контрола на температурата на DHW
Проверка на параметарот
Тивок режим
Приемник за далечински сигнал
Максимално ограничување на моќноста
Проверка на работните параметри
Контрола на температурата на греењето
Саат на екранот
Приказ на точката матрица
Функција за проверка на грешка
Јазик English, French, Spanish, Polish
Димензии (WxHxD) (mm) 120x120x20
Напојување 18V DC
Серија на внатрешна единица High Temperature Hydro Module

Забелешка
●: опремено како стандард