Достапно

Шифра:30650
Цена: 71 220 ден
Модел MI2-56F5DN1
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50
Ладење¹ Капацитет kW 5,6
kBtu/h 19,1
Влезна моќност W 88
Греење² Капацитет kW 6,3
kBtu/h 21,5
Влезна моќност W 88
Стапка на проток на воздух m³/h 1150/1094/1028/970/925/886/830
Ниво на звучен притисок ³ dB(A) 41/39/37/35/33/32/31
Ниво на моќност на звукот dB(A) 59/57/55/53/51/50/49
Внатрешна Единица Димензии нето (W×H×D)⁴ mm 1500x677x220
Димензии на пакување (W×H×D) mm 1682x683x312
Нето/Бруто тежина kg 39/47,7
Поврзување на цевки Течна/гасна цевка mm  Ф9,53/Ф15,9
Конденз цевка mm OD Ф16

Забелешка:

  1. Внатрешна температура 27℃ DB, 19℃ WB; надворешна температура 35℃ DB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  2. Внатрешна температура 20℃ DB; надворешна температура 7℃ DB, 6℃ WB; еквивалентна должина на цевки за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата
  3. Нивото на звучен притисок се мери 1m напред и 1m над подот во полуанехоична комора
  4. Дадените димензии на единицата се најголеми надворешни димензии вклучувајќи ги и додатоците за закачување