Достапност:

шифра:
Цена: ден.
Модел
CCM-18A/N
Макс. број на внатрешни единици 64
Макс. број на системи за ладење 1
Контрола On / Off
Избор на режим
Поставување на температура
Брзина на вентилатор
Група on/off
Следење на внатрешната единица Статус на Интернет
Собна температура
Статус на грешка
Работен режим
Мониторинг на надворешна единица Работен режим
Број на оперативни IDU
Температура на околината на отворено
Статус на грешка
LAN пристап
Димензии (HxWxD)( mm) 187×115×28
Серија на единици надворешни 1 phase, 100-240V, 50/60Hz
Outdoor unit series V4+I(Except 10/12HP)/Mini VRF-Standard Series

Белешка
●: опремено како стандард; ×: без оваа функција