Касетните единици се наменети да бидат поставени на таванот, најчесто интегрирани во декоративен спуштен плафон иако може да се монтираат и самостојно.  Дистрибуција на воздухот се одвива во 4 насоки, а дополнителните аголни канали обезбедуваат порамномерен проток на воздух. Отстапувањето на протокот на воздух може да се прилагоди вертикално со одвраќање на лизгачите. Сите внатрешни единици на касетата се опремени со вградена пумпа за одвод, декоративен панел за лувер и далечински управувач.