Касетните единици се наменети да бидат поставени на таванот, најчесто интегрирани во декоративен спуштен плафон иако може да се монтираат и самостојно.  Дистрибуција на воздухот се одвива во 4 насоки, а дополнителните аголни канали обезбедуваат порамномерен проток на воздух. Отстапувањето на протокот на воздух може да се прилагоди вертикално со одвраќање на лизгачите. Сите внатрешни единици на касетата се опремени со вградена пумпа за одвод, декоративен панел за лувер и далечински управувач.

Достапно

Шифра:75323
Цена: 59 999 ден

Не е Достапно

Шифра:75324
Цена: 76 999 ден

Достапно

Шифра:75325
Цена: 92 999 ден

Не е Достапно

Шифра:75326
Цена: 134 999 ден

Не е  достапно

Шифра:73556
Цена: 165 999 ден

Достапно

Шифра:75327
Цена:  179 599 ден

Не е  достапно

Шифра:75328
Цена: 199 999 ден