Мидеа климатизерите имаат различни форми на контрола. Стандардно, контролата ја спроведува инфрацрвена единица за далечинско управување (далечински управувач) која доаѓа со климатизација. Сепак, разни жични контролни панели можат да се поврзат со внатрешната единица за различна намена, на пример контролер со опција за неделен тајмер.  Исто така е можно да се контролираат неколку климатизери со еден контролер или цела група.

Модели