Мидеа климатизерите имаат различни форми на контрола. Стандардно, контролата ја спроведува инфрацрвена единица за далечинско управување (далечински управувач) која доаѓа со климатизација. Сепак, разни жични контролни панели можат да се поврзат со внатрешната единица за различна намена, на пример контролер со опција за неделен тајмер.  Исто така е можно да се контролираат неколку климатизери со еден контролер или цела група.

Модели

WI-FI стик
Бежичен Контролер
Ѕиден конторлер
Групен контролер
Конвертор на податоци
Мрежен контрoлен систем

Портал BACnet
Портал LonWorks
Портал Modbus
Портал KNX
Модул за хотелски картички
Контролер на инфрацрвен сензор