Не е  достапно

шифра:
Цена: ден.

Не е  достапно

шифра:
Цена: ден.

Достапно

шифра:30665
Цена: 157 789 ден.

.

Outdoor unit model MHA- V12W/D2RN8-B V14W/D2RN8-B V16W/D2RN8-B
Напојување V/Ph/Hz 380-415/3/50
Средство за ладење Тип (GWP)
Волумен на полнење kg 1,84
Ниво на моќност на звукот1 dB 64 65 68
Нето димензија (W×H×D) mm 1118×865×523
Димензија на пакување (W×H×D) mm 1180×890×560
Нето / Бруто тежина kg 112/125
Големина на цевки O.D. Течност за ладење mm 9,52
Гас за ладење mm 15.88
Метод на поврзување Flared
Помеѓу внатрешната и надворешната единица Висинска разлика m Max.20
Должина на цевката m 10990
Дополнително ладење Дополнување g/m 38
Макс. должина на цевка за m 15
дополнително ладење
Опсег на температурата на околината Ладење ⁰C -5~43
Греење ⁰C -25~35
DHW ⁰C -25~43