Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Достапно

Шифра:30665
Цена: 158 015 ден
Модел MHA-V12W-DR2N8-B MHA-V14W-D2RN8-B MHA-V16W-D2RN8-B
Напојување V/Ph/Hz 380-415/3/50 220-240/1/50 380-415/3/50
Хидробокс модел 160/CGN8-B 160/CGN8-B 160/CGN8-B
Греење¹ Капацитет kW 12,1 14,5 16,0
Номинален влез kW 2,44 3,09 3,56
COP 4,95 4,70 4,50
Греење² Капацитет kW 12,3 14,2 16,0
Номинален влез kW 3,24 3,89 4,44
COP 3,80 3,65 3,60
Греење³ Капацитет kW 12,0 13,8 16,0
Номинален влез kW 3,87 4,60 5,52
COP 3,10 3,00 2,90
Ладење⁴ Капацитет kW 12,00 13,50 14,90
Номинален влез kW 3,00 3,74 4,38
EER 4,00 3,61 3,40
Ладење⁵ Капацитет kW 11,6 12,7 14,0
Номинален влез kW 4,22 4,98 5,71
EER 2,75 2,55 2,45
Сезонска класа на
енергетска ефикасност⁶
Излез на вода на 35⁰C class A+++ A+++ A+++
Излез на вода на 55⁰C class A++ A++ A++
Ниво на моќност на звукот на хидробоксот⁷ dB 43 43 43
Средство за ладење Тип (GWP) R32(675) R32(675) R32(675)
Волумен на полнење kg 1,84 1,84 1,84
Ниво на моќност на звукот⁷ dB 64 65 68
Нето димензија (W×H×D) mm 1118x865x523 1118x865x523 1118x865x523
Димензија на пакување (W×H×D) mm 1190x970x560 1190x970x560 1190x970x560
Нето / Бруто тежина kg 112/125,5 112/125,5 112/125,5
Должина на цевки O.D Течност mm 9,52 9,52 9,52
Гас mm 15,88 15,88 15,88
Метод на поврзување Flared Flared Flared
Помеѓу внатрешна и надворешна
единица
Висинска разлика m max.20 max.20 max.20
Должина на цевки m 2-30 2-30 2-30
Дополнителено средство за ладење Дополнување g/m 38 38 38
Макс. должина на цевка без дополнително средство за ладење m 15 15 15
Опсег на температурата на околината Ладење ⁰C -5~43 -5~43 -5~43
Греење ⁰C -25~35 -25~35 -25~35
DHW ⁰C -25~43 -25~43 -25~43