Високоsидните внатрешни единици се дизајнирани за поставување на sид во близина на таванот во просториите. Тие се опремени со далечински управувач, погодни за инсталација и одржување.

Најдобро циркулиран проток на воздух. Касетната серија MCA се однесува на уреди за индустриски и полуиндустриски класи и е дизајниран да го одржува посакуваниот квалитет на воздухот во големи простории.

Конзолните единици обезбедуваат рамномерна дистрибуција на проток на воздух во просторијата. Единицата може да се постави нa подот или ниско на sидот во зависност од можностите и барањата. Едноставен, стилски и компактен конзолна единица хармонично се вклопува во секој декор. Предниот панел лесно отстранлив овозможува лесен пристап до филтрите, ладилните цевки и електричните врски.

Каналска внатрешна единица овозможува скриена инсталација во суспендирани тавани и канали за дистрибуција на воздух, воздушни канали. Овие системи често се користат во области каде што дизајнот е важен, бидејќи самиот блок не е видлив во просторијата, туку само дифузерите на решетката или дистрибуцијата на воздухот видливи за окото. Ваквото решение е доволно за еднокатна куќа или голема продавница со одделени простории, мало растојание меѓу нив.