Високоsидните внатрешни единици се дизајнирани за поставување на sид во близина на таванот во просториите

Флексибилна и лесна инсталација
Единицата може да се постави нa подот или ниско на sидот во зависност од можностите и барањата.

Најдобро циркулиран проток на воздух.
Касетната серија MCA се однесува на уреди за индустриски и полуиндустриски класи и е дизајниран да го одржува посакуваниот квалитет на воздухот во големи простории.

Тип на каналска внатрешна единица овозможува скриена инсталација во суспендирани тавани и канали за дистрибуција на воздух, воздушни канали. Овие системи често се користат во области каде што дизајнот е важен, бидејќи самиот блок не е видлив во просторијата, туку само дифузерите на решетката или дистрибуцијата на воздухот видливи за окото. Ваквото решение е доволно за еднокатна куќа или голема продавница со одделени простории, мало растојание меѓу нив.