Широк опсег на капацитет
Почнувајќи од 8HP, капацитетот се зголемува за по 2HP до 32HP, што е најголемиот капацитет на единечна VRF единица во светот.
Широк опсег на работа
V6-i VRF може да работи стабилно во широк опсег на температурата на околината: од -5oC до 48oC во режим на ладење, и од -23oC до 24oC во режим на греење.

Мидеа климатизерите имаат различни форми на контрола. Стандардно, контролата ја спроведува инфрацрвена единица за далечинско управување (далечински управувач) која доаѓа со климатизација. Сепак, разни жични контролни панели можат да се поврзат со внатрешната единица за различна намена, на пример контролер со опција за неделен тајмер.  Исто така е можно да се контролираат неколку климатизери со еден контролер или цела група.