Флексибилна позиција на внес на воздух. Насоката на влезот на воздухот е одзади како стандард или на дното. Дистрибуција на проток на воздух во повеќе канали. Вграден влез на свеж воздух за да се создаде поудобна околина. Единиците се погодни за различни типови простории, повеќеканална дистрибуција на воздух ви дава удобност во секој агол. Вклучени се стандардни функционални порти како далечинско вклучување / исклучување, прекинувач за сув контакт и излез на сигнал за аларм. Вградената пумпа за одвод (опционално) може да ја подигне кондензатната вода до 750мм.

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден